Ce Special Courier B.V.  Tel: 020 262 17 17

Privacy Statement CE Special Beheer B.V.

Datum laatst gewijzigd: 8-11-16

Auteur: Jelle de Rijke

Inleiding

Deze privacy statement is van toepassing op alle CE diensten die vallen onder CE Special Beheer B.V. (hierna te noemen CE) tenzij anders vermeld. CE Special Beheer B.V. en haar dochterondernemingen streven ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te leveren in de logistieke sector. Respect voor de privacy van onze klanten en leads is daarbij een belangrijk onderdeel. CE wil zo transparant mogelijk zijn in de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt. Wij zorgen dat we voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Wanneer gegevens u kunnen identificeren als persoon vallen deze gegevens onder persoonsgegevens. CE gaat uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en zal in geen geval uw persoonsgegevens doorverkopen aan derden.

Waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

CE streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om u de beste service te kunnen verlenen hebben wij uw gegevens nodig. Deze gegevens wordt ingezet om voor u relevante informatie op de website te tonen en u te benaderen voor diensten die specifiek voor u interessant kunnen zijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijk plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer u uw persoonsgegevens wil inzien, corrigeren, blokkeren of verwijderen kunt u contact opnemen met contact@cecourier.nl.

Cookies

Ter verbetering van de functionaliteit van CE haar websites maakt onze organisatie gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje dat informatie kan opslaan over u als gebruiker van de website. U kunt zelf uw browser alle cookies laten weigeren om dit te voorkomen. Het gevolg kan zijn dat sommige websites dan niet of niet goed werken.

Mailinglijst

Om u op de hoogte te houden van actualiteiten en ontwikkelingen bij CE heeft CE verschillende mailinglijsten. U wordt automatisch ingeschreven bij onze mailinglijst bij het aanvragen van een opdracht en bij het invullen van een formulier op een van onze websites. U kunt ieder moment uitschrijven van deze lijst door onderaan een e-mail op ‘Uitschrijven’ te klikken. Tevens kunt u een e-mail sturen naar contact@cecourier.nl met in het onderwerp ‘uitschrijven’.

Beveiliging

CE doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van CE hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit uit hoofde van de dienstverlening noodzakelijk is.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met contact@cecourier.nl

Wijzigingen

 

CE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy statement. Controleert u daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van CE.

Kijk ook eens op onze website:

CE Special Courier B.V. • Stettinweg 5 • Groningen, Groningen • 9723HD • +31 5 0520 4400